Chaloupky o.p.s.

  • Nestátní nezisková organizace

www.chaloupky.cz
Kněžice 109, 675 29 Kněžice
Ing. Zetěk Jozef
Tel.: 567213661
Tel.: 731440921
jozef.zetek@chaloupky.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základních a středních škol Rozsah působnosti: krajský Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: environmetnální výchova, biologie, ochrana přírody, ekologie Podrobný popis činnosti a aktivit Ekologická olympiáda pro střední školy, krajské i národní kola, jsme členové metodického týmu ČSOP pro soutěže Zlatý list - přírodovědná soutěž pro základní školy EKOKLUB (už nefunguje) - pravidelé setkávání studentů SŠ se zájmem o ekologii a ochranu přírody Vedení SOČ, konzultace seminárních prací a diplomek Další vzdělávání pedagogických pracovníků Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Ing. Martin Kříž, vedoucí pracoviště Kněžice a zástupce ředitele Chaloupek o.p.s. Externích pracovíků jsou desítky z řad pedagogů, odborníků z univerzit, AOPK, muzeí a dalších odborých pracovišť. Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit - zprostředkování kontaktů na muzea a univerzity - možnost zapojit se do odborných výzkumů na poli ochrany přírody přes našeho zřizovatele ZO ČSOP Kněžice - metodická pomoc pro učitele, DVPP - rozsáhlá kihovna s odbornou literaturou z oblasti botaniky, zoologie, ekologie, geologie... Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Muzeum Vysočiny Jihlava Muzeum Vysočiny Třebíč Moravské zemské muzeum (S. Houzar) Univerzita Karlova (Arachne), Masarykova univerzita, Univerzita Palackého,  AOPK Havlíčkův Brod Lesy ČR, Povodí Moravy, ČHMÚ... Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Tradičí koordinátor ekologické olympiády, daří se nám zvyšovat kvalitu i na celostátní úrovni (z našeho popudu) Referenční osoby Gymnázium Chotěboř - Jirsová Eva Gymnázium Jihlava - Krásenský Tomáš ZO ČSOP Kněžice - Václav Křivan Muzeum Vysočiny Jihlava - ředitel Karel Malý AOPK Havlíčkův Brod - pan Hlaváč ČSOP - předseda Petr Stýblo SSEV Pavučina - předseda Petr Daniš Finanční náročnost účasti cílových skupin to je velmi rozdílné u EO: zhruba třetinu nákladů kryjí žáci.