Centrum robotiky

  • Ostatní

http://www.centrumrobotiky.eu/
Cukrovarská 23C, 30100 Plzeň
Mgr. Martina Kupilíková
Tel.: 378035520
Tel.: 0
centrumrobotiky@plzen.eu
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti do 16 let, mládež do 18, široká veřejnost Rozsah působnosti: místní, krajský Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: ICT, kybernetiky, robotika, přírodní vědy Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: kroužky pro děti, kurzy pro veřejnost, semináře pro pedagogy, exkurze pro školy, příměstské tábory, vzdělávání interním zaměstnanců a MMP Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Centrum robotiky je pokračovatelem Domu digitálních dovedností, který zahájil činnost v březnu 2014. Kroužky probíhají celoročně, kurzy sezónně. Od začátku se uskutečnilo 93 kurzů pro veřejnost. Počet účastníků kurzů, kteří za rok projdou Centrem robotiky něco přes 600. Dětí v kroužcích necelých 70.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra 6 kmenových zaměstnanců - vedoucí, 3x administrativní a organizační podpora, 1x metodik vzdělávání pro pedagogy, 1x metodik vzdělávání pro MMP16 lektorů kurzů a kroužků6 pedagogů podílejících se na vzdělávání pedagogů a realizaci kurzů Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Silná součinnost s MŠ a ZŠ zřizovanými městem, kontakty s IT specialisty Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Plzeň 2015, TRK - MiniPlzeň, SMT Referenční osoby Ing. Luděk Šantora, ředitel SITMP a zřizovatel DDD.Primátor Martin Zrzavecký, 1. náměstek primátora Mgr. Martin Baxa.Kterýkoliv účastník či rodič. Finanční náročnost účasti cílových skupin Centrum robotiky je příspěvková organizace, kurzy/kroužky se hradí samostatně. Účastníci hradí pouze náklady na lektora. Částky za kurzy se pohybují do 350 do 1200 za kurz dle délky a odbornosti, kroužky pro děti 1580,-/ školník rok, příměstské tábory 1550,- vč. jídla.