Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

 • Základní škola

https://www.zszruc-senec.cz/
Školní 197, 330 08 Zruč-Senec
Mgr. Anna Kroftová
Tel.: 377824741
Tel.: 606446480
anna.kroftova@zszruc-senec.cz
Člen KSPN

Nabízíme rozmanité volitelné a nepovinné předměty. Aktivně propojujeme formální a neformální vzdělávání – žáci mají možnost kvalitně trávit strukturovaný volný čas. Sportovně nadaným žákům umožňujeme některé tréninky absolvovat i během výuky.

 • diferenciace a individualizace výuky formou zadávání složitějších úkolů nebo úkolů navíc
 • práce s encyklopediemi a internetovými zdroji
 • projekty a projektové dny
 • tematické exkurze, deskové hry, pišqworky, animánie apod.
 • příhraniční spolupráce ČR-SRN, historický park Bärnau – výukový program
 • pořádání zahraničních zájezdů – pravidelně od roku 2004
 • ŠVP - pestrá nabídka volitelných a nepovinných předmětů v 8. a 9. roč.: VP Společenskovědní seminář v AJ, Sportovní a pohybové hry, Konverzace v AJ, Praktika z přírodopisu, Domácí nauky; NP Španělský jazyk/Francouzský jazyk; Náboženství 1. až 9. roč.
 • úspěchy ve vědomostních, výtvarných, sportovních soutěžích, olympiádách
 • uvolňování sportovně nadaných žáků z výuky

Mimoškolní činnost žáků:

 • kroužky pořádané ZŠ – NJ, robotika, zábavná informatika
 • kroužky DDM Kamarád provozované ve škole (dle aktuální nabídky, např. AJ pro mladší žáky, sportovní, výtvarné, divadelní, keramika)
 • ve škole má pobočku ZUŠ Třemošná, společná akce – rozsvícení stromečku
 • spolupráce s TJ Zruč – zájmové oddíly Asociace sportu pro všechny provozované v tělocvičnách školy

Činnost školní družiny – zejména akce pro veřejnost:

 • vánoční výstava
 • jarní dílničky s velikonoční výstavou

Materiálně technické vybavení školy:

 • učebna přírodních věd s laboratoří
 • dvě učebny ICT – robotické stavebnice, brýle pro virtuální realitu
 • jazyková učebna s audiovizuálním vybavením a NTB pro každého žáka
 • nová učebna školních dílen – 3D tiskárna
 • keramická dílna s kreslírnou - keramická pec
 • nově zrekonstruované atletické hřiště a hřiště na míčové hry