Západočeské muzeum v Plzni, p. o

  • Výzkumná a vzdělávací

https://www.zcm.cz
Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
PhDr. Anna Matoušková
Tel.: 
Tel.: 420 602 137 462
amatouskova@zcm.cz
Člen KSPN
Statut výzkumné organizace je pro ZČM velkým závazkem i příležitostí. Muzeum nejen rozvojem vlastní vědecké a výzkumné činnosti usiluje o posílení své pozice mezi výzkumnými organizacemi ČR, ale hodlá se také cíleně zaměřovat na motivující zprostředkování vědy nadané mládeži. Chce žáky a studenty nejen získávat pro studium ve vědních oborech, které se v muzeu rozvíjejí, ale též k tomu, aby poté, až získají kvalifikaci pro vlastní vstup do světa vědy, hledali uplatnění v muzeích, které se vědě systematicky věnují, tedy i v ZČM. ZČM nabízí žákům, studentům a pedagogům široký vějíř možností k rozvoji talentu v řadě humanitních a přírodovědných oborů. Bohaté sbírky z oblasti umění a uměleckých řemesel nadto dovolují řadu možností, jak podporovat výtvarná nadání talentované mládeže.