Plzeňská síť podpory nadání

Mgr. Helena Marie Adjal

koordinátor podpory nadání

tel: 377473605
tel: 770143702
E-mail: helena.marie.adjal@npi.cz

Priority pro nejbližší rok:

 • mapování škol, které se chtějí oblastí podpory nadání a péče o nadané systémově věnovat
 • rozšíření sítě spolupracujících subjektů v rámci kraje
 • adresná podpora školám
 • maximální propojení aktivit SPN s kmenovými a projektovými činnostmi NPI Plzeň

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Klub nadaných dětí při ZŠ Easy Start, Plzeň

Člen krajské sítě
*

Akademie nadání, o.s.

*

Gymnázium L. Pika, Plzeň

Člen krajské sítě
Nadané žáky podporuje poradenský tým školy.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY

Člen krajské sítě KKS
*

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

*

14. ZŠ Plzeň

Člen krajské sítě
Žáky rozvíjíme víceúrovňovými vzdělávacími aktivitami s přesahem pro nadané a tím systematicky podporujeme potenciál každého žáka. Nabízíme také tvůrčí mimoškolní činnost. Umožňujeme a podporujeme individuální zapojení žáků do soutěží a projektů.

MŠ Štěnovice

Člen krajské sítě KKS
Škola podporuje děti vykazující známky nadání a směřuje k zajištění podmínek pro co největší využití potenciálu všech dětí.

ZŠ a MŠ Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

Člen krajské sítě KKS
Škola se zaměřuje na rozvoj potenciálu u všech žáků, nadaným žákům nabízí podněty k prohloubení jejich schopností a dovedností (víceúrovňová zadání v hodinách, projektové vyučování, kroužek logického myšlení)

Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň – sever, p.o.

Člen krajské sítě
Již děti v MŠ projevují v různých oblastech jisté formy nadání. Proto je třeba jim nabízet cílené aktivity pro podchycení a prohloubení jejich zájmu již před vstupem do ZŠ. Zde hraje důležitou úlohu přístup učitelky a součinnost rodičů. Máme zkuš...