Plzeňská síť podpory nadání

RNDr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D.

koordinátor podpory nadání

tel: 377473605
tel: 777487779
E-mail: zdenka.chocholouskova@npicr.cz

Priority pro nejbližší rok:

 • Příprava a realizace krajské konference Den pro nadání.
 • Mapování škol, které se chtějí oblastí podpory nadání a péče o nadané systémově věnovat.
 • Rozšíření sítě spolupracujících subjektů v rámci kraje.
 • Maximální propojení aktivit SPN s kmenovými a projektovými činnostmi NIDV Plzeň.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

MŠ Štěnovice

Člen krajské sítě KKS
Škola podporuje děti vykazující známky nadání a směřuje k zajištění podmínek pro co největší využití potenciálu všech dětí.

ZŠ a MŠ Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

Člen krajské sítě KKS
Škola se zaměřuje na rozvoj potenciálu u všech žáků, nadaným žákům nabízí podněty k prohloubení jejich schopností a dovedností (víceúrovňová zadání v hodinách, projektové vyučování, kroužek logického myšlení)

Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň – sever, p.o.

Člen krajské sítě
Již děti v MŠ projevují v různých oblastech jisté formy nadání. Proto je třeba jim nabízet cílené aktivity pro podchycení a prohloubení jejich zájmu již před vstupem do ZŠ. Zde hraje důležitou úlohu přístup učitelky a součinnost rodičů. Máme zkuš...

15. ZŠ Plzeň

*