14. ZŠ Plzeň

  • Základní škola

14zsplzen.cz
Zábělská 25, 31200 Plzeň
Mgr. Helena Lišková
Tel.: 378027300
Tel.: 724105889
skola@zs14.plzen-edu.cz
Člen KSPN

Škola vyhledává žáky s nadáním a mimořádným nadáním ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou, a to zejména žáky s tzv. dvojí výjimečností.

Učitelé také nad rámec výuky podporují ty, kteří disponují nějakým potenciálem v konkrétní oblasti. Někteří žáci se účastní korespondenční soutěže na pomezí matematiky a informatiky, kterou pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií pořádá České vysoké učení technické v Praze pod názvem Jáma lvová. Škola také spolupracuje s Mensou ČR. Žáci jsou zapojováni do soutěží a olympiád jako je např. „Logická olympiáda“, „Pythagoriáda“.

Ve 3. ročnících budeme od 1.žáří 2022 realizovat hodiny českého jazyka a matematiky pro aktivní žáky „Duhové hodiny“. Výstupy realizovaných aktivit jsou v souladu s RVP ZV pro odpovídající ročník. Aktivity jsou v hodinách voleny tak, aby podporovaly potenciál každého aktivního žáka, rozvíjely jeho kompetence, matematicko-logické uvažování, jazykové dovednosti.

V rámci odpolední činnosti škola nabízí žákům zájmovou činnost se zaměřením na logické myšlení, tvořivost, sport. Jde například o kroužek „Mladý technik“, „Deskové hry, „Literárně dramatický“.