ZŠ a MŠ Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

  • Základní škola

https://www.skolaholoubkov.cz/
Přihlášení
Holoubkov 14, 33801 Holoubkov
Mgr. Jana Šopejstalová, DiS.
Tel.: 371751147
Tel.: 602963558
zs.holoubkov@seznam..cz
Člen KSPN
Člen KKS
Škola se zaměřuje na rozvoj potenciálu u všech žáků. Speciálně pro nadané žáky využívá několik metod. V mateřské škole pracují učitelky s metodou Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí, na kterou navazují vzdělávací kroužky Talentík. Ve škole učitelé používají metodu rozvoje metakognice. Pro žáky jsou připravovány problémové úkoly, vícedenní projekty, využíváme víceúrovňová zadání. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, spolupráci a zdravému sebehodnocení. Ve škole je příznivé klima pro rozvoj talentu a nadání. Pro nadané žáky funguje ve škole také Klub logického myšlení a deskových her. Všichni pedagogové MŠ a ZŠ a pracovníci PPP spolupracují na identifikaci a diagnostice žáků a zaměřují se na prohloubení jejich talentu a nadání. Nově se koordinátorka nadání proškoluje v metodě mBET, kterou chceme v rámci diagnostiky a práce s nadanými využívat.