Gymnázium L. Pika, Plzeň

  • Gymnázia

www.glp.cz
Opavská 21, 31200 Plzeň
Mgr. Martina Pašková, Mgr. Aleš Janoušek
Tel.: 377183322, 377183311
Tel.: 776699750
paskova@glp.cz, janousek@glp.cz
Člen KSPN

Umíme identifikovat nadané žáky - vyučující  daného předmětu žáka osloví, pracuje s ním a ve spolupráci s rodiči, s výchovnými poradkyněmi a s vedením školy žáka podporuje.

Poradenský tým školy (dvě výchovné poradkyně, speciální pedagog 0,5 úvazku) připravuje IVP ve spolupráci s PPP, dále nabízí a umožňuje studentské stáže, pro mimoškolní aktivity poskytuje, sestavuje podrobná doporučení.

Spolupracujeme s odborníky z VŠ v roli konzultantů, vedoucích prací SOČ, nakupujeme nadaným žákům odbornou literaturu, pomůcky, spolupracujeme s další SŠ, kterou nadaný žák souběžně studuje. Umíme vybrat a motivovat žáky pro SOČ, olympiády a soutěže v různých oborech. Někteří vyučující vyučují v kempech pro talentovanou mládež pořádaných PK.