MŠ Štěnovice

  • Mateřská škola

https://www.skolkastenovice.com/
Přihlášení
K lomu 343, 33209 Štěnovice
Mgr. Jitka Adamová
Tel.: 377917348
Tel.: 377917348
msstenovice@volny.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Základní informace o činnosti školy:   Škola podporuje děti vykazující známky nadání a směřuje k zajištění podmínek pro co největší využití potenciálu všech dětí. Pro podporu těchto dětí máme v MŠ vytvořeny tyto podmínky: odbornost a zaměřenost učitelek na další vzdělávání dětí vykazující známky nadání (školka spolupracující s Mensou) připravenost na realizaci podpůrných opatření pro stimulaci potenciálu dítěte podmínky pro uplatňování nadání dětí (plánování na základě mnohočetných inteligencí H. Gardnera, vyhledávání činností, při kterých je dítě úspěšné) vybavenost školy pomůckami – Smart Games, robotika, encyklopedie, balanční disky, Logico Piccolo …) odborná pomoc rodičům na základě diagnostiky dítěte doplňování a prohlubování vzdělávací nabídky podpora dítěte v jeho výjimečnosti podle směru nadání podpoření rozvoje oslabených oblastí dítěte podpora vlastního pracovní tempa dítěte Na základě své filozofie škola dětem poskytuje: nabídku aktivit, které oslovují jejich „silnou“ stránku (dítě si samo vybírá hračky a činnosti, může pracovat vlastním tempem na rozdílných či různě obtížných úkolech, projektech) používání metody „Mensa NTC Learning“ – motorická cvičení a aktivity, které rozvíjejí intelektuální schopnosti dětí tak, aby v co největší míře dosáhly svých biologických potenciálů (cílem projektu je rozvoj mentální kapacity dětí pomocí jednoduchých cvičení, které jsou nenásilně včleněny do vzdělávacího programu školky, aby se u dětí v tomto věku co nejvíce využívalo jejich mozkového potenciálu) společné budování pravidel a hranic, ve kterých se budou děti pohybovat a cítit bezpečně budování zdravého sebevědomí dítěte (vytváření podmínek pro to, aby dítě zažívalo při činnostech v MŠ převážně úspěch, aby se mohlo učit různým způsobem podle svého individuálního stylu)