Plzeňská síť podpory nadání

RNDr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D.

koordinátor podpory

tel: 377473605
tel: 777487779
E-mail: chocholouskova@nidv.cz

Priority pro nejbližší rok:

 • Příprava a realizace krajské konference Den pro nadání.
 • Mapování škol, které se chtějí oblastí podpory nadání a péče o nadané systémově věnovat.
 • Rozšíření sítě spolupracujících subjektů v rámci kraje.
 • Maximální propojení aktivit SPN s kmenovými a projektovými činnostmi NIDV Plzeň.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Hvězdárna a planetarium Plzeň

Organizace, vlastnící astronomickou techniku, pomocí které dokáže nahlédnout do blízkého i vzdáleného vesmíru, a předvést zájemcům fascinující svět kolem nás.

Klub nadaných dětí při ZŠ Easy Start, Plzeň

Člen krajské sítě
*

Akademie nadání, o.s.

*

Gymnázium L. Pika, Plzeň

*

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY

*

Radovánek - Pracoviště Plzeň - Bolevec

*

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

*