Plzeňská síť podpory nadání

Mgr. Helena Marie Adjal

koordinátor podpory nadání

tel: 377473605
tel: 770143702
E-mail: helena.marie.adjal@npi.cz

Priority pro nejbližší rok:

 • mapování škol, které se chtějí oblastí podpory nadání a péče o nadané systémově věnovat
 • rozšíření sítě spolupracujících subjektů v rámci kraje
 • adresná podpora školám
 • maximální propojení aktivit SPN s kmenovými a projektovými činnostmi NPI Plzeň

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Gymnázium Blovice

Člen krajské sítě
Gymnázium má ujasněny metody a strategie výuky nadaných žáků. Využívá formy obohacování učiva, speciálně k tomuto účelu vytvořené učební materiály.

28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace

Člen krajské sítě KKS
V rámci zvyšování podpory individuálních vzdělávacích potřeb žáků škola nabízí a poskytuje nadstandardní vzdělávací přístup, jehož cílem je naplňování vědomostních, poznávacích, emocionálních a sociálních potřeb mimořádně nadaných žáků. Škola poskyt...

Krajské centrum vzdělávání, Plzeň

Člen krajské sítě KKS
Centrum působí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – nabízí mimo jiné i semináře jak pracovat s nadanými ve výuce.

ZŠ a MŠ Plzeň Božkov

Ve škole pracují žáci v matematické dílně. Zájmová činnost je zaměřena na polytechnické vzděl. – Věda nás baví, Klub logických her, Kroužek robotiky

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

Člen krajské sítě
Jsme zapojeni do odborných platforem Krajského akčního plánu Plzeňského kraje, podpoře nadání a péči o nadané se věnuje platforma Společné vzdělávání (inkluze). V rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje I a II se v rámci strategické interve...

Masarykova základní škola Plzeň

Člen krajské sítě
Podchycení ve třídě, dítě má jiné vzdělávací potřeby, nastavíme podporu a způsob práce, podpora při zařazení do kolektivu.

ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126

Člen krajské sítě
Vize: KAŽNÉ DÍTĚ JE V NĚČEM NADANÉ Naše škola se snaží systematicky podporovat nadání a potenciál každého žáka.

ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, p.o.

Člen krajské sítě
Naše škola podporuje nadání každého žáka individuálním přístupem ke vzdělávání v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojením školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit.

SIT Port

Člen krajské sítě
Podporujeme technické vzdělávání, podporujeme startupy a rozvíjíme technickou komunitu.

Čím ta Čára

Člen krajské sítě
On-line výtvarná soutěž a nesoutěžní galerie výtvarných prací žáků, studentů, učitelů i amatérských výtvarníků.