Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.

  • Ostatní

www.rra-pk.cz
Riegrova 1, 30100 Plzeň
Ing. Eva Rojíková
Tel.: 377201422
Tel.: 702024925
rojikova@rra-pk.cz
Člen KSPN
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje (RRA PK) je nezisková, obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2000. RRA PK je součástí sítě rozvojových agentur v ČR. Posláním organizace je poskytovat odborné poradenské služby územní samosprávě v Plzeňském kraji a podporovat ekonomický a sociální rozvoj regionu. Vedle Plzeňského kraje a měst a obcí patří k významným klientům RRA PK také ministerstva, vysoké školy i soukromé subjekty. Pracovní úkoly mají především charakter tvorby analýz, koncepcí a programů spolupráce. Ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje podporuje rozvoj aktivit zaměřených na popularizaci vědy, výzkumu a inovací a společně s Plzeňským krajem v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje I a II a partnery projektu Západočeskou univerzitou v Plzni, LF UK v Plzni, Městem Plzeň, zástupci zaměstnavatelů, výzkumnými organizacemi a inovačními podniky se zaměřuje také na oblast rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj, inovace, do které spadá i oblast podpory talentovaných žáků a studentů, resp. potenciálních výzkumníků.