ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, p.o.

  • Základní škola

www.zszbiroh.cz
Muchova 554, 33808 Zbiroh
Mgr. Ing. Andrea Tláskalová
Tel.: 728284484
Tel.: 728284484
a.tlaskalova@gmail.com
Člen KSPN

Naše škola podporuje nadání každého žáka individuálním přístupem ke vzdělávání v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojením školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit.

Ve škole nadaným žákům nabízíme různorodé zájmové aktivity, zprostředkováváme žákům přípravu na soutěže, včetně celostátních a mezinárodních kol.

Při vzdělávání nadaných žáků vytváříme podmínky propojením školních a mimoškolních aktivit, včetně spolupráce s různými institucemi.

Žákům s intelektovým nadáním se věnují podle zaměření nadání kvalifikovaní pedagogové a připravují je na různé soutěže a olympiády. Na různých badatelských projektech spolupracujeme např. se vzdělávacím centrem TEREZA, Asociací malých debrujárů ČR, Akademií věd ČR.

U žáků s uměleckým nadáním spolupracujeme se ZUŠ V. Vačkáře Zbiroh, p.o., která má pronajaté prostory v budově naší školy.

Stejně tak pro žáky se sportovním nadáním škola pronajímá sportovním klubům působícím ve Zbirohu tělocvičny.