Masarykova základní škola Plzeň

  • Základní škola

www.masarykovazs.cz
Jiráskovo nám. 10, 326 00 Plzeň
Mgr. Kristina Lišková
Tel.: 378028680
Tel.: 608868589
LiskovaKr@mzs.plzen-edu.cz
Člen KSPN
Podchycení nadaných ve třídě – třídní učitel, asistentka, spec.pedagog. Jak se pozná – např. zájem o náročná témata, kreativita, časné čtenářství, bohatá slovní zásoba, dobré logické myšlení, abnormální zájem o učení, nudí se apod. Doporučujeme návštěvu poradenského zařízení, nastavujeme IVP. Mají jiné vzdělávací potřeby – nastavíme podporu, co může dělat třídní učitel a co spec.pedagog – rozšiřující učivo, náročnější učební materiály, podpora originality, případně dítě může chodit na některé předměty o ročník výše, jiné úkoly než ostatní děti. Spec.pedagog – pedagogická intervence jednou nebo vícekrát týdně. Podpora dětí při začlenění do kolektivu – někdy mívají problémy v sociálních vztazích kvůli své odlišnosti. Rodičům doporučujeme i různé kroužky, členství v Mense apod.