ZŠ sv. Voršily v Praze

  • Základní škola

Lenka Zemanová
Tel.: 224931495
Tel.: 0
nadanedeti.ostrovni@seznam.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci prvního stupně ZŠ a jejich rodiče Rozsah působnosti: místní Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: všeobecně vzdělávací Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Naše škola poskytuje svým žákům možnost zapojit se do skupinového programu pro nadané děti. Žáci navštěvují jednu hodinu matematiky, českého jazyka a prvouky jednou týdně mimo svoji kmenovou třídu ve skupině nadaných. Skupiny jsou věkově smíšené, tj. 1.-3. ročník společně a 4.-5. ročník společně. V těchto hodinách žáci pracují na náročnějších úkolech často převyšujících požadavky daného ročníku. Učí se pracovat ve skupině podobně zaměřených dětí, tzv. intelektových vrstevníků.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Mgr. Lenka Zemanová - vedoucí programu pro nadané žáky, vyučuje v tomto programu český jazyk a matematikuMgr. Magdalena Šilarová - vyučující v programu pro nadané žáky (matematika)Mgr. Barbora Šemrová - vyučující v programu pro nadané žáky (prvouka) Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Realizační tým zajišťuje jak přímou práci s dětmi, tak konzultace pro ostatní pedagogy školy i pro rodiče, příp. pro samotné žáky. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami (zejména Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze 8 a Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 v Praze 10), poskytujeme e-mailové konzultace pro zájemce o výuku nadaných žáků a pro rodiče i z jiných škol. Spolupracujeme se studenty pedagogických fakult (seminární a diplomové práce apod.). Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci viz výše Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Naši žáci se umisťují na předních místech v matematické a logické olympiádě (v letošním školním roce 1. místo v matematické olympiádě - obvodní kolo pro Prahu 1, v logické olympiádě 2. místo v krajském kole /kraj Praha/ a účast v celorepublikovém finále). Finalistu v celorepublikovém finále jsme měli letos už potřetí (program pro nadané funguje 5 let). Tradičně se naši žáci umisťují na předních místech i v soutěži Matematický klokan, které se účastní téměř všichni žáci prvního stupně. Někteří se zapojují i do vyšší kategorie, než do jaké patří, a to včetně žáků 1. ročníku, pro něž tato soutěž není oficiálně určena. Referenční osoby PhDr. Ivana Bernardová, psycholožka, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Praze 8 Finanční náročnost účasti cílových skupin Žáci ani jejich rodiče na program nepřispívají, vše je hrazeno z prostředků školy, příp. z dobrovolných darů rodičů.