Výzva s názvem: Implementace krajských akčních plánů I

  • Mateřská škola

  • Základní škola

  • Gymnázia

  • Střední škola

  • Středisko volného času

  • Vyšší odborná škola

  • Nestátní nezisková organizace

  • Vědecké

Více informací se dozvíte na níže uvedeném odkazu:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-034-implementace-krajskych-akcnich-planu-i-2