Soutěž v jazyce španělském

MŠMT vyhlásilo Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, které se budou ve školním roce 2020/21 konat distančně. Seznam vyhlášených soutěží je zveřejněn v prosincovém Věstníku MŠMT č. 8. Soutěž v jazyce španělském se tak v letošním školním roce bude konat ve všech kolech distanční formou.

Ústřední kolo se konalo 23. 4. 2021.

Výsledková listina 2021

Vzor přihlášky do okresních a krajských kol

Propozice SCJ - tabulka termínů postupových kol má informativní charakter. V případě nejasností se informujte u tajemnice soutěže.

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Partner Soutěže v jazyce španělském

Institut Cervantes

Adresa:                           
Institut Cervantes
Na Rybníčku 536/6
120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 595 211
Fax: +420 221 595 299
e-mail: cenpra@cervantes.es

Propozice

Výsledky

Výsledky

Výsledky

  • Hodn.listina SJŠSŠ 1 ÚK Praha 21.5.2015.pdf
  • Hodn.listina SJŠSŠ 2 ÚK Praha 21.5.2015.pdf
  • Hodn.listina SJŠSŠ 3 ÚK Praha 21.5.2015.pdf

Výsledky