Soutěž v jazyce španělském

Novou tajemnicí soutěže je PhDr. Michaela Tužilová, michaela.tuzilova@npi.cz, tel. 733 125 967.

Soutěž ve španělském jazyce proběhla distančně dne 21. dubna 2022.

Bodové hodnocení jednotlivých soutěžících najdete pod odkazem Výsledky dole.

 

Průběh letošního ústředního kola:

Ve všech kategoriích budou studenti soutěžit pouze v ústní části, která bude trvat 15 minut a má tyto části:

Rozhovor na základě obrázku

Konverzace na vylosované téma (Veškerá témata vycházejí z RVP a odpovídající úrovni jazyka.)

Řešení komunikační situace. (Obsah a obtížnost zadání vycházejí z požadavků RVP.)

 Při hodnocení se přihlíží především k bohatosti slovní zásoby, pohotovosti a vtipnosti vyjádření. Důraz bude kladen také na výslovnost, gramatickou správnost a na schopnost porozumět položeným otázkám. Dále na všeobecnou znalost reálií dané jazykové oblasti, u vyšších kategorií eventuálně na nonverbální projev.

Ústřední kolo bude probíhat online výhradně ze školy za účasti pedagoga.

 

Propozice SCJ pro školní rok 2021/2022 změny - změny se týkají doplnění adres pro kraje Vysočina, Pardubice, Zlín, Jihomoravský kraj a v bodě 1 Další org.pokyny str. 5

V případě nejasností prosím detailně prostudujte propozice a pokud nenaleznete odpověď na svůj dotaz, kontaktujte tajemnici soutěže. 

 

Garantka krajského kola Vysočina:
Mgr. Lenka Formanová
Gymnázium Žďár nad Sázavou
Neumannova 1693/2
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 566 653 826
e-mail:  formanova@gymzr.cz

 

 

Soutěžní kategorie v jazyce španělském

Doporučený obsah soutěží

Výsledková listina 2021

Vzor přihlášky do okresních a krajských kol

Organizační řád soutěží v cizích jazycích

Partner Soutěže v jazyce španělském

Institut Cervantes

Adresa:                           
Institut Cervantes
Na Rybníčku 536/6
120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 595 211
Fax: +420 221 595 299
e-mail: cenpra@cervantes.es

Propozice

Propozice

Výsledky

Výsledky

Výsledky

  • Hodn.listina SJŠSŠ 1 ÚK Praha 21.5.2015.pdf
  • Hodn.listina SJŠSŠ 2 ÚK Praha 21.5.2015.pdf
  • Hodn.listina SJŠSŠ 3 ÚK Praha 21.5.2015.pdf

Výsledky