Gymnázium Hranice

  • Gymnázia

https://gymnaziumhranice.cz/
Zborovská 293, 753 01 Hranice
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
Tel.: 581601649
Tel.: 720626829
gymnazium@gymnaziumhranice.cz
Člen KSPN

V týmu hranického gymnázia jsme přesvědčeni, že je třeba výuku individualizovat, přizpůsobit ji potřebám každého žáka a nechat žákům prostor se na výuce aktivně podílet. Přitom tak zjistí, v čem jsou nadaní, a budou mít možnost svůj talent rozvíjet za vydatné podpory svých učitelů.

  • Koordinátor péče o nadané žáky (2 pedagogové, 1 z nich zároveň působí jako výchovný poradce)
  • Vlastní příručka (manuál), jak s nadanými žáky pracovat v hodinách
  • Program pro talentované a aktivní žáky
  • Škola spolupracující s Mensou ČR
  • Vytipování nadaných žáků ve všech třídách a předmětech, cílená podpora jejich rozvoje

Podpora a motivace k účasti v soutěžích, olympiádách a SOČ