Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  • Vysoká škola

https://www.pdf.upol.cz/
Žižkovo nám. 5, 77900 Olomouc
Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.
Tel.: 585635165
Tel.: 603561334
martina.fasnerova@upol.cz
Člen KSPN
Člen KKS

V pregraduální přípravě studentů na učitelské povolání se zabýváme i přípravou na výuku a vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchova a vzdělávání dětí a žáků jsou zahrnuty/ti do této pregraduální přípravy studentů.

Většina studijních programů realizovaných na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obsahuje disciplíny, které se zabývají výchovou a vzděláváním nadaných dětí a žáků, a to ve všech vzdělávacích stupních, které se řídí současnými kurikulárními dokumenty. V každém kurikulárním dokumentu pro jednotlivé vzdělávací stupně a obory jsou ukotveny požadavky na vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kam nadaní patří. V rámci pregraduální přípravy na výuku v (MŠ, ZŠ i SŠ) jsou studenti PdF UP v Olomouci seznamováni se specifiky této práce. Analyzují a popisují postupy při diferencované výuce, výukové metody a výukové postupy, které mohou uplatnit při rozvoji nadaných dětí a žáků. Studenti se nejen učí pracovat s nadanými, ale učí se je také vyhledávat a znají legislativní postupy, jak pracovat se zákonnými zástupci a informovat je o výjimečnosti jejich potomka. Studenti také znají další organizace a možnosti, se kterými lze pracovat na rozvoji jedince tak, aby jeho potenciál nestagnoval.