Mateřská škola U Sluníčka, Horní Slavkov

  • Mateřská škola

https://msdlouha.estranky.cz/
Dlouhá 620/1, 357 31 Horní Slavkov
Mgr. Iveta Svobodová
Tel.: 608468272
Tel.: 608468272
skolka@msuslunicka.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Hrou naučit děti vnímat pestrost světa, v němž žijí a učit se v tomto světě orientovat.
Pěstovat úctu k vlastní osobnosti a vytvářet funkční mezilidské vztahy
Vytvářet podmínky pro rozvoj zdravé, samostatné a sebevědomé osobnosti
Obsah a náplň nabídky se bude odvíjet od zájmu, schopností a potřeb konkrétní skupiny a konkrétních dětí. Proto je budou učitelky plánovat maximálně v rozmezí podtématu či tematické části.