Mateřská škola Marie Majerové, Sokolov

  • Mateřská škola

https://www.mssomajerova.cz/
Marie Majerové 1650, 35601 Sokolov
Jana Vozková
Tel.: 359808406
Tel.: 725729566
mssomajerova@centrum.cz
Člen KSPN

Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 se kromě mnoha dalších aktivit zaměřuje na vyhledávání a pedagogickou a materiální podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí. Škola je zařazena do sítě škol spolupracující se společností Mensa Česko aktivně se věnuje rozvoji rozumových schopností všech dětí. Proškolení pedagogové využívají prvky specifické výukové metody "NTC Lerning". Jedná se o soubor cvičení, která mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku a která mají za cíl v co nejširším rozsahu využít potenciál mozku. Při práci s dětmi používáme řadu moderních pomůcek, smart a deskových her. Každá třída je vybavena tablety se speciálními programy pro vzdělávání předškolních dětí. V naší mateřské škole se děti již od útlého věku seznamují přiměřenou formou i se základy programování při hře s robotickou včelkou Bee Bot. Cíleně se zaměřujeme na rozvoj digitálních kompetencí dětí potřebných pro život.