Stipendia

Výběr stipendií, které lze využít pro rozvoj nadání.

Nalezená stipendia

Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Střední škola, http://www.njh.cz/
Nadační fond Jaroslava Heyrovského vyhledává nadané středoškolské studenty, podporuje jejich další odborný i osobní růst a tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Cesta talentu

Základní škola, http://www.cestatalentu.cz/cz
Nadační fond Cesta talentu adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který kvůli okolnostem nemohou rozvíjet, přičemž jsou z pohledu sociálního systému bezproblémoví. Typicky podporované dítě je talentované a vyniká, v jakémkoli...

Stipendium Georga Placzeka

Střední škola, http://www.jcmf.cz
Stipendium je určeno studentům středních škol České republiky, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě a jsou kvalifikováni k tomu, aby byli schopni zabývat se fyzikou ...

Stipendijní program Nadace Unipetrol

Vysoká škola, www.nadaceunipetrol.cz
Každý z nás má k něčemu talent, ale ne všichni mají stejné šance svůj talent rozvíjet. Stipendijní program Nadace Unipetrol je určen pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku, ...

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

Nadační fond mimo jiné podporuje: stipendia vysokoškolským studentům, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium; jazykové kurzy v zahraničí pro žáky středních škol, kteří mají nárok na přídavky na dítě, nebo žijí v dětském domově; volnočasové ak...

The Kellner Family Foundation

Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá nadaným studentům uhradit náklady spojené se studiem na univerzitách v zahraničí i v České republice.

Program SCHOLARSHIP Bakala Foundation

Program SCHOLARSHIP Bakala Foundation je tu proto, aby nabídl talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů.

Stipendium Georga Placzeka

Gymnázia, www.jcmf.cz
Vyhlašuje Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s. Stipendium ve výši 1000 USD za akademický rok  je určeno pro maturanty, kt...

Qiido, nadační fond

Základní škola, http://www.qiido.cz/o_nas/
Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence mimořádně intelektově nadaných dětí.

Cesta talentu

Posláním je pomoc tomu, kdo chce změnit svůj život, je ochoten pro to něco udělat a změnit tím svět k lepšímu. Nadační fond adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který kvůli okolnostem nemohou rozvíjet. Fond pomáhá talento...