Stipendia

Výběr stipendií, které lze využít pro rozvoj nadání.

Nalezená stipendia

Stipendium Georga Placzeka

Gymnázia, www.jcmf.cz
Vyhlašuje Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s. Stipendium ve výši 1000 USD za akademický rok  je určeno pro maturanty, kt...

Qiido, nadační fond

Základní škola, http://www.qiido.cz/o_nas/
Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence mimořádně intelektově nadaných dětí.

Cesta talentu

Posláním je pomoc tomu, kdo chce změnit svůj život, je ochoten pro to něco udělat a změnit tím svět k lepšímu. Nadační fond adresně a transparentně pomáhá dětem a dospívajícím s talentem, který kvůli okolnostem nemohou rozvíjet. Fond pomáhá talento...