Celostátní kolo Soutěže v jazyce anglickém 2021

30.04.2021

Přihlašování do celostátního kola bude probíhat elektronicky. Odkaz na přihlášku soutěžící naleznou na webových stránkách soutěže (talentovani.cz) v oddílu „Aktuální ročník“.
Přihláška bude otevřená od 7. do 16. května 2021. Soutěžící budou k vyplnění přihlášky vyzváni v okamžiku spuštění e-mailem.
Celostátní kolo bude probíhat v termínu 1. – 3. června 2021 s následujícím obsahem:
1. června – písemná část pro všechny kategorie; bude probíhat v prostředí Google Classroom, bude sestávat ze dvou poslechových cvičení a jednoho cvičení na porozumění textu
2. června – ústní část pro kategorie ZŠ II.A a VG II.B, bude probíhat v Google Meet
3. června – ústní část pro kategorie G III.A a SOŠ III.C, bude probíhat v Google Meet
Konkrétní časové rozvržení, linky na přihlášení do jednotlivých prostředí a další pokyny technického a organizačního rázu obdrží soutěžící na základě vyplnění elektronické přihlášky. Je potřeba počítat s tím, že písemná část proběhne 1. června dopoledne, ústní části začnou v 10 hodin a budou probíhat do cca 15 hodin. Výsledky budou zveřejněny 2. a 3. června nejpozději v 16:30 na stránkách soutěže.

Pro účely soutěže prosíme studenty o založení g-mailové adresy (bez ní nelze dokončit přihlášku), aby bylo možné vložit foto studenta.
Zde je návod na založení účtu: https://youtu.be/eGD9iEmARRA

Mgr. Hana Janoušková
tajemnice soutěže