Výsledky celostátního kola Soutěže v jazyce anglickém

23.06.2021

Protože jsme ani přes komplikace způsobené pandemií koronaviru a souvisejícími restriktivními opatřeními nechtěli žáky a studenty připravit o možnost zasoutěžit si v různýczh předmětových soutěžích, vyhlásilo MŠMT ve školním roce 2020/2021 konání jejich distančních forem.

Pro ústřední komisi Soutěže v jazyce anglickém tak nastala chvíle rozhodnout, jak bude celostátní kolo vypadat. Jako jedna z mála se rozhodla mít jak písemnou, tak ústní formu v takřka nezměněné podobě od běžného prezenčního konání. Komise tak pro soutěžící připravila tři úlohy písemné části (dvě poslechová cvičení a jedno čtení s porozuměním) v prostředí Google Classroom, po kterých následovaly ústní části pro všechny čtyři soutěžní kategorie na platformě Google Meet. 

Všech kategorií se zúčastnili soutěžící z 11 krajů ČR. Tři kraje se rozhodly okresní a krajská kola soutěže nepořádat, tudíž ani nemohly poslat do ústředního kola své zástupce.  Celostátní kolo pro kategorie ZŠ II.A a VG II.B se konalo 1. a 2. června. Po písemné části, kterou soutěžící absolvovali první den, nastala interview s odbornými komisemi. V kategorii základních škol II.A se nejlépe dařilo Luku Dinčićovi ze ZŠ Unesco v Uherském Hradišti, který skončil na prvním místě, Matěji Mišovicovi ze ZŠ Divišov, Na Sadech 260, který si odnesl ocenění za druhé místo v soutěži, a Viktorii Rozvadovské ze ZŠ ve Znojmě, nám. Republiky 9, která skončila na třetím místě.

Kategorii VG II.B ovládl Jakub Justin z Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích, který v ústní části získal plný počet bodů, a tím i první místo, na druhém místě skončil Lukáš Vydra z Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce a na místě třetím Magdaléna Říhová z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové. 

Ústní části pro třetí kategorie G III.A a SOŠ III.C se konaly 3. června 2021. Komise se stejně jako předchozí den sešly v prostorách Národního pedagogického institutu ČR a měly tak možnost společně na místě hodnotit online připojené soutěžící. V kategorii G III.A zvítězil Roman Fiala z Gymnázia v Chomutově, Mostecká 3000, druhé místo zaslouženě získala Agáta Trlidová z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové a  na třetí pozici se umístil Robin Čeresiz z Gymnázia v Jablonci nad Nisou, U Balvanu 16. 

V nejmladší kategorii soutěže, SOŠ III.C, určené pro střední odborné školy, zvítězil Radek Šálek ze Střední školy obchodní v Českých Budějovicích, Husova 9. Na druhém místě skončila Štěpánka Postupová ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech, třetí místo obsadil David Pileček ze Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod, ul. Nivnická. 

Všem soutěžícím, kteří se umístili na medailových pozicích, blahopřejeme, nicméně ocenění patří i všem ostatním, protože účast v celostátním kole už sama o sobě malým vítězstvím je...

Těšíme se, že se v příštím školním roce setkáme všichni osobně. Mnoho štěstí při dalším studiu angličtiny za ústředni komisi přeje

Hanka Janoušková, tajemnice soutěže