AV ČR si připomněla 60. výročí udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému

18.11.2019

Úspěch profesora Heyrovského není pro vědce pouze příležitostí pro oslavu, ale i připomínkou závazku. „Náš ústav, který rozvíjí Heyrovského odkaz, se zavázal usilovat o vědeckou excelenci. V základním výzkumu není vůbec jednoduché produkovat špičkové výsledky. Musíte se výzkumu věnovat naplno a v tomto nasazení vytrvat častokrát i mnoho let. Tato zdlouhavá, mravenčí práce je však jediná cesta, kterou možno dojít k pochopení přírody,“ řekl Martin Hof, ředitel Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského.