Bakala Foundation podpoří dalších 17 studentů na zahraničních univerzitách

19.09.2019

Nadace Bakala Foundation v rámci stipendijního programu Scholarship podpoří další studenty, kteří studují či chtějí studovat na nejlepších zahraničních univerzitách a nemohou si nákladné studium sami dovolit. V rámci 10. ročníku stipendijního programu nadace obdržela celkem 235 přihlášek, z nichž odborná komise vybrala 17 nových stipendistů. 8 z nich nadace podpoří v bakalářském studiu a 9 pak ve studiu magisterském. Od roku 2010 manželé Bakalovi pomohli již 137 studentům z České republiky, kterým na kvalitní vzdělání přispěli částkou přes 128 milionů korun.

17 talentovaných studentů získává možnost studovat v zahraničí

„Jsem ráda, že v naší rodině stipendistů mohu přivítat další nadané mladé lidi, kteří mají kromě skvělých studijních výsledků i odvahu uspět v náročném studiu v zahraničí. Těším se, jak budu sledovat jejich životní a následně i profesní úspěchy, jistě jsou mezi nimi budoucí kapacity a lídři různých oborů,“ říká předsedkyně správní rady nadace Bakala Foundation Michaela Bakala.

Letos se do programu Scholarship přihlásilo 235 studentů, což je o 35 více než v loňském roce. Do druhého kola výběrového řízení, které se koná formou pohovorů, postoupilo 26 z nich. O výběru nových stipendistů rozhodovala jedenáctičlenná odborná komise ve dnech 11. a 12. září 2019. Komisi tradičně předsedal Pepper de Callier a dále v ní zasedli Michaela Bakala, Kristýna Burdová Borsodi, Irma Comstocková, Lukáš Čermák, Ondřej Černý, Cyril Höschl, Michal Pěchouček, Jonathan Stein, Vanda Thorne a Michael Žantovský.

„Hlavním kritériem, podle kterého vybíráme nové stipendisty, je, jak moc jsme schopní danému člověku změnit život. Snažíme se vybrat studenty, kteří jsou nejvíce připraveni na to, aby uspěli na nejlepších světových univerzitách,“ říká člen hodnoticí komise, ředitel Centra umělé inteligence ČVUT, prof. Michal Pěchouček.

Z 26 studentů odborná komise vybrala 8 zájemců o bakalářské a 9 zájemců o magisterské programy na zahraničních univerzitách. Ke kritériím výběru patřily vynikající studijní výsledky, nadšení pro daný obor a také zájem o svět kolem sebe. Mezi novými stipendisty nadace jsou budoucí fyzikové, biologové, ekonomové, politologové, ale i umělci. Většina z nich studuje či chce studovat na britských univerzitách, pouze 3 z nich si vybrali univerzity ve Spojených státech. Nadace každý rok rozděluje mezi nové stipendisty 5 milionů korun.

Dále roste zájem o britské univerzity

Z celkového počtu 235 studentů, kteří se letos přihlásili do programu Scholarship, mělo nejvíce studentů zájem o studium ve Velké Británii. Studenti se hlásili zejména na University College London, Cambridge University, University of Edinburgh a Oxford University. Zatímco zájem o britské univerzity dlouhodobě roste, zájem o studium v USA stále klesá. I přesto však Spojené státy zůstávají druhou nejoblíbenější destinací. Uchazeči o stipendium se hlásili zejména na University of Stanford, Harvard University a Columbia University.

Stipendia nejsou oborově omezena. Uchazeči měli letos největší zájem o studium společenských věd, obchodu a práva (44 %), přírodních věd (28 %) a humanitních věd a umění (15 %).

10 let programu Scholarship

V letošním roce slaví stipendijní program Scholarship 10 let od svého vzniku. Za uplynulých 9 let nadace podpořila 137 studentů na 43 univerzitách v 8 zemích částkou přes 128 milionů korun. Více než polovina z dosavadních stipendistů si vybrala univerzity ve Velké Británii, 30 z nich studuje či studovalo na University of Cambridge a 20 na University of Oxford. Necelá třetina studentů zamířila na americké univerzity, zejména Columbia University a Harvard University. Další stipendisté si vybrali univerzity ve Švýcarsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Izraeli a na Novém Zélandě.

Řada stipendistů nadace již svá studia ukončila. Někteří se věnují výzkumu, jiní jsou aktivní ve veřejné, neziskové či soukromé sféře, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. K bývalým stipendistům nadace patří například Marie Salomonová, spoluzakladatelka neziskové organizace Nevypusť duši, Petr Winkler, vedoucí programu sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví, klavírista a skladatel Tomáš Kačo či Jakub Drápal, výzkumník Ústavu státu a práva Akademie věd.

O programu Scholarship

Program Scholarship nadace Bakala Foundation je určen talentovaným a cílevědomým studentům z České republiky, kteří chtějí studovat ucelený bakalářský či magisterský program na nejlepších zahraničních univerzitách a nejsou schopní si studium financovat vlastními silami. Nadace studentům poskytuje finanční pomoc po celou dobu studia, poradenství i další podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů.

Více na www.bakalafoundation.org/programy/scholarship