Brloh startuje 7. 11. 2022 v 6.00 hod.

27.08.2022

Pravidla


Pravidla BRLOHu Soutěž je určena pro týmy tvořené žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků nižších gymnázií. 

Každý tým smí mít nejvýše čtyři členy. Doporučujeme, aby tým vždy tvořili žáci jedné školy (není to však nutnou podmínkou). 
Pozor, nikdo nesmí být členem dvou a více týmů! 

Svůj tým registrujte na stránkách soutěže, nejpozději však do začátku prvního internetového kola. Poté bude registrace uzavřena. Vaši registraci musí potvrdit váš učitel kliknutím na odkaz, který mu přijde na e-mail zadaný vámi při registraci. Odpovědi budete zadávat přihlášení, proto volte heslo tak, abyste si jej dobře zapamatovali, ne však na úkor bezpečnosti. 

Upozorňujeme, že jakákoliv forma spolupráce mezi týmy je zakázána. 

Týmy by měly aktivně sledovat diskuzní fórum kvůli případným změnám v úlohách nebo organizaci. 

Semifinále

Semifinále je rozděleno do tří kol a bude probíhat výhradně na internetu. Vaším úkolem bude v každém kole nalézt odpověď na 10 logických úloh. Každý z příkladů má svou specifickou formu odpovědi, kterou vždy v zadání vysvětlíme. 

První sada úloh bude zveřejněna na stránkách soutěže v pondělí 7. listopadu 2022. Druhé sada bude zveřejněna za týden v pondělí 14.11.2022 a třetí v pondělí 21.11.2022 ve stejnou dobu na stejném místě. 

Na vyřešení jednotlivých kol semifinále máte týden, tedy vždy do zveřejnění další sady. Není však nutné vyřešit všechny úlohy. Pro každou úlohu je v zadání uveden počet možných odpovědí, standardně 3 pokusy, což znamená, že se můžete nejvýše 2 krát splést. 

Při odesílání odpovědí se vám vždy zobrazí kontrolní obrazovka s žádostí o potvrzení vašich odpovědí. Pečlivě si prosím zkontrolujte, co jste zadali. Jakékoliv reklamace ohledně překlepů nebudou brány v potaz. V případě, že vám nebude něco jasné, ptejte se prostřednictvím diskusního fóra nebo mailem (adresy jsou uvedené na hlavní stránce), rádi vám odpovíme. 

V diskuzích však není možné probírat řešení jednotlivých úloh. 

Malé finále

Do malého finále postoupí ty týmy, které v každém kole vyřeší alespoň 5 úloh nebo celkově v semifinále vyřeší alespoň 15 úloh. 

Malé finále bude mít specifickou formu. Na řešení úloh budete mít pouze 2 hodiny. 

Hodnocení

Hodnocení bude probíhat ve dvou již zmíněných kategoriích - základní školy a nižší gymnázia. Jestliže váš tým kombinuje žáky základní školy a žáky gymnázia, budeme jej považovat za gymnaziální. 

Pořadí po semifinále sestavíme na základě těchto kriterií: 
1. Počet správně odevzdaných úloh 
2. Počet chybných odpovědí 
3. Čas odevzdání odpovědí 

Větší důležitost má vždy kriterium s nižším pořadovým číslem. Čas odevzdání odpovědí se počítá průběžně v pořadí, ale jeho konečná hodnota bude zveřejněna až po skončení všech semifinálových kol. 

Rádi bychom vás poprosili, abyste soutěžili fair a nesdělovali si s jinými týmy ani části řešení. V opačném případě bychom museli okamžitě takový tým ze soutěže vyřadit. To budeme letos činit i v případě, že budeme mít jakékoliv podezření. 

Velké finále

Vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli finále uspořádat také online takzvanou bleskovou formou. Tedy, říkají-li ti blesku, pak máš velkou šanci uspět ve finále. 

Na velké finále bude maximálně 90 minut, tedy na dalších místech se umístí ty týmy, které vyřeší jako další v pořadí 12 úloh. V případě, že v některý moment nebude žádný tým, který by vyřešil všech 12 úloh, bude se postupovat podobně jen s počtem 11 vyřešných úloh, 10 úloh... Nebude tedy vůbec rozhodovat počet vyřešených úloh v semifinálových kolech, v malém finále ani celkový čas strávený nad řešením. 

A co za to?

Kromě spousty zajímavých logických úloh jsou pro výherce a finalisty nachystané hodnotné ceny. Přejeme vám hodně štěstí a především zábavy při řešení našich úloh.