Česká věda má nadějné pokračovatele. Představila je studentská konference

19.12.2020

Letošní běh stáží pro středoškoláky, kteří vedle školní docházky navštěvují i pracoviště Akademie věd ČR, kde pod vedením odborného garanta kurzu pracují na svěřeném úkolu, je už patnáctým v řadě. Součástí slavnostního ukončení každého ročníku je studentská konference Otevřené vědy, kde mladí badatelé samostatně nebo v týmech prezentují výsledky svého celoročního výzkumu.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 se na akci sešlo – byť virtuálně z důvodu protiepidemických opatření – celkem 74 stážistů. Postupně zaznělo 48 příspěvků ve třech kategoriích a porota složená z expertů Akademie věd ČR nakonec vyhlásila čtrnáct vítězů.