Čímtačára

02.02.2021

Pozvání k účasti na výtvarné soutěžní i nesoutěžní on-line přehlídce pro žáky a učitele.

Pro žáky, studenty i učitele je důležité udržet si trvalý kontakt s výtvarným světem i v době, kdy tomu podmínky moc nepřejí...

Dovoluji si Vás jménem spolku výtvarníků Čímtačára oslovit s informací o projektu 

výtvarné on-line soutěžní přehlídky pro žáky, studenty a učitele.

Konfrontace s ostatními vrstevníky a jejich tvorbou, kontakt s učiteli, možnost srovnávání, podpora zdravé soutěživosti – to vše posouvá žáky vpřed.
Cílem našeho projektu je proto vytvořit pomocí soutěžní i nesoutěžní přehlídky obsáhlou on-line galerii výtvarných prací žáků a učitelů. 
Portál se sofistikovaným vyhledávacím systémem bude sloužit jako zdroj inspirace k tvorbě pro všechny, kdo přehlídku navštíví; učitelé výtvarné výchovy zde načerpají náměty pro svou tvorbu v hodinách, žáci získají přehled o kreativitě svých vrstevníků. 
Rodiny žáků zde mohou zhlédnout práce svých dětí bez nutnosti cestování a mohou je porovnat s pracemi jejich vrstevníků. Zájemci o studium na ZUŠ či středních uměleckých školách zde získají přehled o úrovni výuky i vlastní tvorbě učitelů odborných předmětů.
Výtvarné práce jsou přístupné všem on-line, zvláště v době, kdy mohou zůstat kamenné galerie a školy, kde žáci i jejich učitelé většinou vystavují, veřejnosti nepřístupné.

Práce se nahrávají on-line na www.cimtacara.cz, originály prací zůstávají tvůrcům. 
Soutěžní část posuzuje odborná porota, složená z umělců mladé generace, on-line hlasováním uděluje svoji cenu i veřejnost. Vítězové získají ocenění a odměny.

V současné době se již on-line galerie plní pracemi žáků i učitelů.

Podrobné informace o jednotlivých kategoriích a pravidlech, ochravně GDPR a další najdete na www.cimtacara.cz.

Za Čímtačára, z.s.

Mgr. A. Andrea Borovská

info@cimtacara.cz

tel.: 603 460 024