Dendrologická zahrada v Českých Budějovicích – na procházku po třech kontinentech

24.06.2021

 Na ploše jednoho hektaru je vysázeno přes devadesát druhů stromů, keřů a bylin z Evropy, Asie a Ameriky. Mezi cenné exempláře patří třeba javor vlasonohý, šácholan velkokvětý, smrk Brewerův či bříza Jacquemontova. Při toulání architektonicky zajímavě řešenou zahradou, jejíž jednotlivé sekce oddělují březové aleje, určitě zahlédnete spoustu ptáků i hmyzu včetně včel, pro které tu stojí včelnice. Zahrada je volně přístupná v areálu Biologického centra AV ČR.

Dendrologická zahrada přispívá k ochraně a zkvalitňování životního prostředí a k podpoře biologické rozmanitosti v našem okolí. Poskytuje útočiště mnoha druhům živočichů, zejména hmyzu a obojživelníků, které jsou v této městské krajině stále vzácnější. V přední části zahrady je umístěn hmyzí hotel, v zadní části zahrady se nachází včelnice.

Na vzniku zahrady se podíleli pracovníci Biologického centra AV ČR, v. v. i., a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Projekt realizace dendrologické zahrady byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.