Dětská univerzita TUL 2022/2023

21.09.2022

Všeobecné informace:

 • Počet míst v kurzech je omezen jejich kapacitou. 
 • Vyplnění a odeslání přihlášky automaticky neznamená přijetí na vybraný kurz! O přijetí, případně způsobu výběru budou účastníky informovat jednotliví garanti.
 • Výuka bude zahájena na přelomu měsíce září a října, dle aktuální pandemické situace, bližší instrukce zašlou garanti na e-maily, uvedené v přihlášce.
 • Jednotná cena za kurz je 3000 Kč za školní rok.
 • Instrukce k platbě a další informace obdrží zákonní zástupci na prvním kurzu.

Kurz Robotika s LEGO Mindstorms pro 3. až 5. třídu ZŠ

 • Garant: Bc. Vítězslav Jindra (jindra zavináč doctrina.cz).
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v pondělí od 15:30 do 18:15.
 • Místo výuky: ZŠ Doctrina, Na Perštýně 404/44, Liberec.
 • Náplň: Děti během kurzu získají znalosti a dovednosti v programu LEGO Mindstorms EV3. Na rozdíl od klasického programování u tohoto typu ihned názorně vidí výsledek svojí práce. Při použití zmíněné stavebnice si své výsledky mohou skutečně „osahat“, což vede k většímu zapojení do dané problematiky a tím pádem i k jejímu rychlejšímu pochopení. Případné chyby během návrhu programu se snadněji hledají a opravují, protože je zpravidla ihned vidět, kde problém nastal. To umožňuje rychlejší odstranění problémů. Děti pracují ve dvojicích, což zrychluje odhalování chyb, zvyšuje efektivitu a výrazně pomáhá při učení se novým věcem. Cílem předmětu je vzbudit zájem o obory robotika a programování. Pro absolvování kurzu není nutné mít vlastní stavebnic LEGO Mindstorms EV3.
 • Přihlašovací formulář ZDE.

Kurz Základy technických konstrukcí pro 3. až 5. třídu ZŠ

 • Garant: Mgr. Vilém Rychtář.
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v sobotu od 9:00 do 12:00 hod, konkrétní termíny budou účastníkům sděleny v průběhu září 2022.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na získání všeobecných znalostí a dovedností v oblasti modelování, ručního obrábění a elektrotechnické praxe. Účastníci si vyrobí zajímavé výrobky, které jsou vždy tematicky zaměřeny (Vánoce, Velikonoce apod.). Výuka probíhá v moderních dílnách - nástrojárna, truhlárna, slaboproudá dílna. Časové rozvržení: 1/3 elektrotechnický výcvik, 2/3 modelování, obrábění.
 • Přihlašovací formulář ZDE.

Kurz Programování LEGO robotů pro 5. až 7. třídu ZŠ 

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč seznam.cz.
 • Termín výuky: 1x měsíčně od 9:15 do 15:15 hod v sobotu (kurz A) nebo neděli (kurz B). V prvním pololetí kurz A 10. 9., 8. 10., 12. 11. , 3. 12., 14. 1. 2023, kurz B 25. 9., 23. 10., 20. 11., 11. 12., 29. 1. 2023.
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí prací se stavbou a programováním LEGO robotů. Děti se seznámí s prostředím programu LabVIEW, ve kterém budou robota programovat. Dále poznají všechny jeho senzory, kterými robot dokáže "zkoumat" své okolí a a naučí se je využívat pro řízení funkcí robota - především jízdy. Seznámení se senzory je doplněno i teorií o funkci a o jejich praktickém využití ve výrobě a v reálném životě. Od března budou stavět ve dvojicích vlastního robota, kterého si vybaví zvolenými senzory a také si ho sami naprogramují. Kurz nevyžaduje žádné předchozí programátorské znalosti, podmínkou je pouze logické myšlení a chuť programovat robota.
 • Přihlašovací formulář ZDE.

Kurz Základy elektrotechniky a mikroelektroniky pro 6. až 9. třídu ZŠ

 • Garant: Miroslav Mach.
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v sobotu od 9:00 do 12:00 hod, konkrétní termíny budou účastníkům sděleny v průběhu září 2022.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na získání všeobecných znalostí a dovedností v oblasti elektrotechniky a mikroelektroniky. Účastníci se v průběhu roku seznámí se základními typy součástek a budou pracovat na různých elektronických konstrukcích. Dále budou do výuky zařazeny základy elektroinstalací. Výuka probíhá v moderních elektrotechnických dílnách.
 • Přihlašovací formulář ZDE.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE I pro 6. až 8. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.,
  tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč seznam.cz.
 • Termín výuky: 1 x v měsíci v neděli od 9:15 do 15:15 (v prvním pololetí 11. 9., 9. 10., 13. 11., 4. 12., 15. 1. 2023).
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na další rozvoj stavby a programování LEGO robotů. V průběhu kurzu děti staví 2 různé roboty a postupně je programují. Učí se podle potřeby využívat složitějších struktur programu, vzdálené řízení robota z PC a vykreslování obrázků ze získaných dat na displeji robota. Výuka je doplněna o seznámení s dalšími volitelnými typy senzorů (infračervený senzor, gyroskop). Součástí kurzu je účast na soutěži KyberRobot. Kurz je určen pro absolventy kurzu Programování LEGO robotů a vyžaduje znalosti základů programování v LabVIEW. Nutné je také vlastnit robota LEGO Mindstorms NXT nebo LEGO Mindstorms EV3 - 1 stavebnici maximálně do dvojice žáků (např. sourozenců, kamarádů). Licenční číslo k programu účastníci obdrží od garanta kurzu.
 • Přihlašovací formulář je dostupný pouze úspěšným absolventům předchozích kurzů Programování LEGO robotů.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE II pro 7. až 9. třídu ZŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.,
  tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč seznam.cz.
 • Termín výuky: 1 x v měsíci v sobotu od 9:15 do 15:15 (v prvním pololetí 24. 9., 22. 10., 19. 11., 10. 12., 28. 1. 2023).
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK4 nebo TK3).
 • Náplň: Kurz je zaměřen na další rozvoj stavby a programování LEGO robotů. V průběhu kurzu děti staví 2 různé roboty a postupně je programují. Učí se podle potřeby využívat složitějších struktur programu, vzdálené řízení robota z PC včetně uchovávání zjištěných informací, řízení robota prostřednictvím stavového diagramu. Výuka je doplněna o seznámení s dalšími volitelnými typy senzorů (teploměr, měření tlaku apod.). Kurz je pokračováním kurzu Programování LEGO robotů Excelence I a je určen jen pro jeho úspěšné absolventy. Součástí kurzu je účast na soutěži KyberRobot.
 • Přihlašovací formulář je dostupný pouze úspěšným absolventům předchozích kurzů Programování LEGO robotů.

Pokračovací kurz Programování LEGO robotů EXCELENCE III pro 7.třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

 • Garant: Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D.,
  tel: 602 979 173 (po - čt 18 až 21), lenka.kretschmerova zavináč seznam.cz.
 • Termín výuky: 1 x v měsíci v sobotu od 9:15 do 15:15 (v prvním pololetí 24. 9., 22. 10., 19. 11., 10. 12., 28. 1. 2023).
 • Místo výuky: TUL, Hálkova 6, Liberec 1 (budova A, učebna TK7).
 • Náplň: V kurzu bude proveden přechod od programování LEGO robota k programování reálných systémů. Účastníci se seznámí a procvičí si šablony pro řízení událostí, naučí se vytvářet projekty, programování VISA sběrnice a řízení jednoduchých měřicích zařízení, měření na měřicích kartách instalovaných v PC apod. Kurz je pokračováním kurzu Programování LEGO robotů Excelence II a je určen jen pro jeho úspěšné absolventy. Součástí kurzu je účast na soutěži KyberRobot.
 • Přihlašovací formulář je dostupný pouze úspěšným absolventům předchozích kurzů Programování LEGO robotů.

Kurz Základy kovářských prací pro 8. a 9. třídu ZŠ

 • Garant: Jan Moravec – umělecký kovář.
 • Termín výuky: 1x za 14 dní v sobotu od 9:00 do 12:00 hod, konkrétní termíny budou účastníkům sděleny v průběhu září 2022.
 • Místo výuky: SPŠSE a VOŠ, Masarykova 3, Liberec (nad bývalými LVT, směr od Severočeského muzea k Šaldovu náměstí).
 • Náplň: Cílem kurzu je seznámení účastníků se základy tváření kovů za tepla v kovárně.
 • Účastníci se mohou těšit na drobné kovářské výrobky. Účastníci kurzu musí mít vlastní pracovní oděv - montérky, pracovní obuv (bude upřesněno při prvním setkání).
 • Přihlašovací formulář ZDE.

Dětská univerzita pro 8.třídu ZŠ až 2. ročník SŠ

 • Garant: Ing. Miloš Hernych, milos.hernych zavináč tul.cz.
 • Termín výuky: 2 x v měsíci v sobotu, od 9 do 16 h.
 • Místo výuky: areál TUL, Liberec 1.
 • Náplň: Mix specializovaných přednášek, laboratorních cvičení a praxí, zaměřených například na nanomateriály, mikrobiologii, biomedicínu, robotiku, mikroelektroniku, 3D strojírenské technologie atd. Je určena pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií).
 • Přihlašovací formulář ZDE.