Diskvalifikace spolupracujících účastníků krajských kol ChO

31.05.2021

Statistická analýza spočívala v tom, že byla vytvořena matice „každý s každým“ pro všechny účastníky krajského kola každé kategorie a provedena korelace bodových zisků pro všechny otázky. Tam, kde byly korelační koeficienty vysoké, prošly všechny odpovědi dvojic (případně n-tic) účastníků manuálně garanti jednotlivých kategorií ve spolupráci s autorskými týmy. Zaměřovali se především na shodné špatné odpovědi a identické časy odevzdání těchto špatných odpovědí. Ukázalo se, že v případě některých dvojic či trojic účastníků je shoda ve špatných odpovědích, jejich znění a v časech odeslání jednotlivých úloh natolik veliká, že je statisticky prakticky vyloučené, aby takových výsledků bylo dosaženo bez vzájemné komunikace účastníků, a prokazuje tak jejich spolupráci.

ÚK ChO na jednání 17. 5. 2021 rozhodla, že tito účastníci (i) budou diskvalifikováni z krajských kol (v databázi mají vynulované bodové zisky), (ii) se nebudou moci v roce 2021 účastnit letních odborných soustředění Běstvina nebo Běstvinka.