Dny Frankofonie v České republice

21.03.2019

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Frankofonie 2019 se konalo dne 20. března v reprezentativních prostorách Černínského paláce v Praze, kam byli pozvání ocenění žáci se svými pedagogy a rodiči. Mezi přítomnými byli diplomatičtí zástupci frankofonních misí v ČR, kteří oceněným žákům a studentům věnovali věcné dary. Zastoupeny byly také instituce, které se podílejí na organizačním zajištění soutěže, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut pro další vzdělávání a Francouzský institut v Praze. Již tradičně se k akci připojilo slavnostní předávání cen studentům vysokých škol, kteří byli oceněni cenou Prix Gallica za nejlepší obhájené magisterské práce z oboru romanistiky.

Nad 20. ročníkem Dnů Frankofonie v České republice převzal záštitu pan Tomáš Petříček, ministr zahraničních věci České republiky.