Dofinancování soutěží

18.04.2019

Krajský úřad Ústeckého kraje schválil uvolnění celkem 300 000,- Kč ze svého rozpočtu na podporu a dofinancovávání soutěží kategorie "C". 
Výzva pro podávání přihlášek bude zveřejněna k 1. květnu 2019.
Příjem žádostí o poskytnutí podpory by dle dostupných informací měl probíhat od 31. května do 16. června t.r.