Dokončení 69. ročníku Matematické olympiády

11.06.2020

V důsledku situace vyvolané epidemií COVID-19 byla zrušena bez náhrady okresní kola kategorií Z6, Z7, Z8 a krajské kolo kategorie Z9.
Krajská kola kategorií B a C proběhnou formou náhradních internetových soutěží v sobotu 20. června 2020. Postupující do těchto kol budou vyzváni k registraci.
Ústřední kolo kategorie A proběhne formou náhradní internetové soutěže v pondělí 29. a úterý 30. června 2020. Postupující do tohoto kola budou obesláni pokyny.

Postupující do zmíněných kol kategorií A, B a C, kteří nedostanete výzvu k registraci, resp. pokyny pro účastníky do čtvrtka 11. června 2020, oznamte tuto skutečnost emailem na adresu: barta@karlin.mff.cuni.cz.

V případě kategorií B a C připište rovněž název Vašeho kraje a školu, kterou navštěvujete.

Internetová soutěž postupujících do ústředního kola kategorie P proběhla 26. a 27. března 2020. Výsledky najdete na stránkách této kategorie.