Doplňovací přijímací řízení na VŠCHT

26.06.2021

Přihlášky do studijního programu, včetně vybrané specializace, je možné podávat od 26. 7. do 27. 8. 2021 prostřednictvím portálu studuj.vscht.cz. V přijímacím řízení ke studiu je podmínkou pro přijetí úspěšné vykonání talentové zkoušky z výtvarných a řemeslných dovednostíTalentová zkouška se bude konat na přelomu srpna a září, o konkrétním termínu konání talentové zkoušky budou uchazeči vyrozuměni.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny do 8. 9. 2021 a přijatí uchazeči dostanou pokyny k zápisu prostřednictvím studijního informačního systému.

Výuka v zimním semestru začíná 13. 9. 2021.