Dotační příležitost "Regionální inovační program"

18.06.2019

Program je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí, podpora vzniku nových podnikatelských subjektů s inovativním potenciálem a ověření technologického/technického řešení v jakékoliv fázi vývoje. Termín pro podávání žádostí je od 1. 7. 2019 do 16. 9. 2019. Více informací o vyhlášeném dotačním programu naleznete na https://dotace.kraj-lbc.cz/2-2-Regionalni-inovacni-program-r673148.htm.

Program je zaměřen na podporu rozvoje prostředí výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji v návaznosti na rozvíjení konceptu inteligentní specializace, která se zaměřuje jak na průřezové (horizontální) priority rozvoje inovačního prostředí, tak na průniky nejpokročilejších technologií s aplikačními odvětvími a identifikaci prioritních výzkumných témat, do kterých jsou následně směřovány finanční prostředky z evropských a národních programů podpory.