Dotační program Pardubického kraje na podporu nadání

28.01.2021

Pardubický kraj vyhlásil dotační program Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II. Termín podání žádosti je 15. 2. 2021. 

Výzva je na webu kraje https://www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator-ii-dotacni-programy/110575/identifikace-nadani-a-prace-s-nadanymi-a-mimoradne-nadanymi-detmi-a-zaky-v-zakladnich-skolach-pardubickeho-kraje-v-ramci-projektu-smart-akcelerator-pardubickeho-kraje-ii.

Informace rovněž na školském portále. https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/Ze-zivota-skol/I-KAP-Implementace-KAP/category/kap/pardubicky-kraj-se-snazi-zlepsovat-praci-s-nadanymi-zaky-zakladnich-skol.

Krajská síť podpory nadání nabízí spolupráci při vyplňování žádosti i případné realizaci projektu (kontakt: M. Palečková - marketa.paleckova@npi.cz)