Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích

23.10.2019

Žádost střední školy musí být vygenerovaná a zaslaná na formuláři z elektronického systému http://excelence.msmt.cz/. Žádost bude odeslána na Odbor školství, mládeže a sportu KÚPK, Mgr. Ludmila Novotná, Škroupova 18, 306 13 Plzeň do 9. října 2019. Církevní škola zašle žádost přímo ministerstvu, a to do 29. října 2019. Na program je vyčleněno z rozpočtu MŠMT 27,5 mil. Kč. Hodnota jednoho bodu je stanovena na 8,5 tis. Kč. Poskytnuté dotace z tohoto programu jsou určeny na nenárokové složky platů pedagogických pracovníků (vč. odvodů a přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži.

Bodované soutěže a jejich kategorie zařazené do programu Excelence SŠ (krajská a vyšší kola):

  • Skupina 1 s koeficientem 1: Matematická olympiáda – kategorie A, B, C, P, M; Fyzikální olympiáda – kategorie A, B, C, D, M; Turnaj mladých fyziků - M; Astronomická olympiáda – kategorie AB, CD, M; Biologická olympiáda – kategorie A, B, M; Chemická olympiáda – kategorie A, B, C, M; Soutěž v programování – kategorie: programovací jazyky mládež; programování webu;
    Středoškolská odborná činnost – obory: matematika a statistika; fyzika; chemie; biologie; geologie a geografie; zdravotnictví; zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství; ochrana a tvorba životního prostředí; strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; stavebnictví, architektura a design interiérů; tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie; informatika.
  • Skupina 2 s koeficientem 0,5: Soutěže v cizích jazycích – Anglický jazyk – kategorie – III. A; Olympiáda v německém jazyce – kategorie III. A; Francouzský jazyk – kategorie B1, B2; Španělský jazyk – kategorie I, II; Ruský jazyk – kategorie I, II; Latinský jazyk – kategorie A, B; Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ; Zeměpisná olympiáda – kategorie D, M; Mistrovství ČR v grafických předmětech – psaní na klávesnici; Středoškolská odborná činnost – obory: ekonomika a řízení; pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; teorie kultury, umění a umělecké tvorby; historie; filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
  • Skupina 3 s koeficientem 1: Matematická soutěž Náboj – kategorie Junioři, Senioři; FÝKOSí fyziklání; Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU – 7 kategorií; Soutěž vědeckých a technických projektů (EXPO SCIENCE AMAVET), Chemická olympiáda - kategorie E; Logická olympiáda – kategorie C; ChemQuest; Dějepisná soutěž studentů gymnázií; Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií – kategorie: III. příčná flétna, III. trubka.
  • Skupina 4 s koeficientem 0,5: Eurorebus – SŠ (15-19 let); Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce; Studentský design; Celostátní soutěž první pomoci; Česká lingvistická olympiáda – kategorie M; Ekologická olympiáda; Soutěž dovednosti mladých grafiků.
  • Skupina 5 s koeficientem 1: Autoopravář Junior – kategorie automechanik, autotronik, karosář, autolakýrník; Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO – kategorie truhlář, montér suchých staveb, zedník; Učeň instalatér; Pokrývač – Mistrovství ČR; Klempíř - Mistrovství ČR; Tesař - Mistrovství ČR; Soutěž Gastro Junior Brno – Bidfoot Cup – kategorie kuchař, cukrář, číšník; Harmonie – Dámská účesová tvorba; Pánská účesová tvorba.
  • Skupina 6 s koeficientem 0,25: Atletika – středoškolský atletický pohár (kategorie V. - CH, V. – D); Florbal (kategorie V. CH, V. D); Basketbal (kategorie V. CH, V. D); Fotbal (kategorie V. CH); Volejbal (kategorie V. CH, V. D).