Excellence Without Borders: Gifted Education in a Changing World 2023 Virtual World Conference

04.05.2023

Světová konference se zaměří na vzdělávání nadaných v měnícím se světě. Tato online akce je určena výzkumným pracovníkům, pedagogům, psychologům, rodičům a dalším zúčastněným stranám z celého světa. Na konferenci se budou diskutovat důležitá témata, které mají dopad na oblast vzdělávání nadaných a talentovaných dětí. Konference je v aglickém jazyce a pořádá ji World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)

Veškeré informace naleznete lze: Home - 2023 WCGTC® World Conference (world-gifted.org)