Exkurze v Centru diagnostiky lidského pohybu

13.08.2020

Podle moderních výzkumů pohyb člověka prozrazuje daleko více, než by si laik dokázal představit. V rámci 45minutové exkurze v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu (vědecké pracoviště Katedry studií lidského pohybu při Ostravské univerzitě) si můžete vyzkoušet, jak fungují moderní metody analýzy pohybu ve sportu. Připraveny jsou ukázky pro děti i dospělé. Součástí exkurze je i možnost nechat si vypracovat kompletní analýzu složení lidského těla. Pomocí přístroje INBody se například můžete dozvědět, kolik máte procent vody, svalů, tuků a dalších hodnot ve vašem těle.

Centrum diagnostiky lidského pohybu nabízí tyto exkurze školám i dalším zájmovým skupinám. Jakožto vědecké pracoviště se Centrum zaměřuje na rozšiřování vědomostí v oblasti sportu, snaží se přenášet výsledky výzkumu do praktických aplikací prospěšných pro společnost a v neposlední řadě zvyšovat informovanost veřejnosti o pozitivním dopadu pohybové aktivity na různé aspekty života.

V případě zájmu kontaktujte pracovníka Centra diagnostiky lidského pohybu Adama Motyku.