Fyzikální olympiáda 61. ročník 2019/2020

13.04.2020

 

  • Krajské kolo kategorie E a krajské kolo kategorií B, C, D se odkládá na neurčito, ale neruší se.
  • Ústřední komise deklaruje vůli uvedená kola FO ve školním roce 2019/20 uskutečnit, případně i v omezené míře, v případě příznivého vývoje situace v ČR.
  • Organizace FO kategorie G ve školním roce 2019/20 a její případné zrušení je v gesci okresních komisí FO.