Fyzikální olympiáda - krajské kolo kategorií B, C a D

06.05.2020

Bližší detaily budou sděleny, až budou známy počty soutěžících v jednotlivých krajích. Prosíme tedy učitele, aby seznamy postupujících do krajského kola posílali předsedům krajských komisí.

V tuto chvíli nebudeme ani zveřejňovat autorská řešení úloh domácího kola, zvažujeme jejich opětovné použití. 

Zdroj: http://fyzikalniolympiada.cz/