Galerie GASK nabízí kulturně-edukativní program pro mládež

06.03.2020
Následující programy zprostředkovávají hlubší vhled do širších kultrurně-historických souvislostí a nabízejí rozšíření běžné výuky s aplikovatelnými prvky ve výtvarně zaměřených předmětech. 

 #1 Stavy mysli
Programy rozvíjející vizuální vnímání a emoční inteligenci. Cestou k umění mezilidských vztahů je znalost a ovládání vlastních pocitů.
 
#2 Po/kroky umění/m
Balíček programů zaměřující se na témata od první světové války po dnešek. Dějiny umění 20. století reflektovaly komplikované události, které je třeba znát.
 
#3 Galerie školou
Programy propojující vzdělávací oblasti. Umění a kultura jsou neoddělitelnou součástí našeho života a pozitivně přispívají k osobnostnímu vývoji člověka.
 
Tvář baroka
Programy prezentující barokní výzdobu Jezuitské koleje. PROTOŽE  je přínosné znát kulturní odkaz jezuitů pro dnešek.

Více na: https://gask.cz/cs/doprovodne-programy