Geofyzikální muzeum ve Skalné – za zemětřesnými roji

24.06.2021

Geofyzikální ústav AV ČR v něm zřídil expozici, která vysvětluje nejnovější poznatky o zemětřeseních v západních Čechách, způsoby měření zemětřesení a teorii deskové tektoniky. Součástí prohlídky je i návštěva středověké štoly pod hradem Vildštejn, kde je umístěna seismická stanice. Ta je jednou z 25, které už od roku 1962 monitorují zdejší zemětřesnou aktivitu. Termíny prohlídek uveřejněny na webu muzea

Geofyzikální muzeum včetně vzdělávacího centra se nachází v historickém statku z 16. století. V muzeu se nachází malý přednáškový a promítací sál s kapacitou přibližně 15 osob, kde mohou návštěvníci zhlédnout dokumentární film o rojích v této oblasti. Součástí prohlídky je i návštěva středověké štoly pod hradem Vildštejn, kde je umístěna seismická stanice.

  • Adresa:
    Česká 144, 351 34 Skalná
  • Otevírací doba:
    Muzeum je otevřeno po předchozí domluvě s místním průvodcem (Milan Hoferic, tel. +420 732 435 655, e-mail: hofericmilan@tiscali.cz) nebo s odborníky z Geofyzikálního ústavu, kteří mohou prohlídku doprovodit odborným výkladem nebo přednáškou pro skupiny (Jana Doubravová, tel. +420 732 982 410, e-mail: doubravka@ig.cas.cz)