Geopark Spořilov – za původem hornin i tajemstvím kamene mudrců

24.06.2021

Více než čtyřicet balvanů si našlo cestu do pražského Spořilova, kde v areálu Geofyzikálního ústavu AV ČR tvoří venkovní expozici. Jak a kde vznikly, jakou mají barvu a strukturu? Je poznat, že se kdysi vychrlily z útrob Země coby magma? Existuje kámen mudrců? A jaké jsou na dotek? Zde je sahání více než dovoleno. Geopark je v letních měsících otevřen každý den od 7.30 do 20.00 hodin.

Smyslem geoparku je nejenom představit veřejnosti rozmanitost a krásu hornin, které tvoří Český masív, geologickou jednotku, jež zaujímá většinu území České republiky, ale především umožnit návštěvníkům získat představu o příčinách a způsobech vzniku hornin. Při budování geoparku jsme se zaměřili na to, aby se jeho návštěvníci především dozvěděli, proč, jak a kde horniny vznikají, a aby si nejdůležitější horninové typy mohli prohlédnout a sáhnout si na ně. Z

 Horniny tvoří celou pevnou část Země. Setkáváme se s nimi na celém zemském povrchu od nejvyšších hor až po nejhlubší oceánské dno. Na zemi existují tisíce různých hornin. Podle způsobu a podmínek, za kterých horniny vznikají, rozlišujeme horniny vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné (metamorfované). Podle příslušnosti k těmto třem hlavním horninovým skupinám, jsou horniny v prostoru parku rozmístěny.