Globální hrozby i oslavy 30. výročí sametové revoluce – to byl týden Týden vědy a techniky

18.11.2019

Program Týdne vědy a techniky AV ČR se letos zaměřil na téma, které je aktuální a jemuž pracoviště Akademie věd ČR věnují velkou pozornost – globální hrozby. Ať už jde o plýtvání potravinami či klimatické změny, konkrétně například sucho, s nímž se v posledních letech potýkáme i u nás, jsou to témata, která zaznívají ve veřejném prostoru a stále více se dotýkají každého z nás.

„Důležitost těchto a dalších oblastí souvisejících s globálními hrozbami si v Akademii věd ČR uvědomujeme a mnohá naše pracoviště se jim věnují, a to i pod hlavičkou programů Strategie AV21,“ vyzdvihla předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová při symbolickém zahájení Týdne vědy a techniky.

Otevření Týdne vědy a techniky v Knihovně Akademie věd ČR doprovodila vernisáž Listopad 1989: Cestou k demokracii.  Výstavu připravil Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.