Gymnázium v Chebu sklízí úspěchy v celostátním kole Soutěže Frankofonie 2019

25.03.2019

     Celkem pět francouzštinářů kvarty Gymnázia Cheb se letos zúčastnilo soutěže Frankofonie 2019 (kategorie ZŠ), kterou společně pořádají MZV ČR, MŠMT ČR, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie.

Kategorie ZŠ je výtvarně zaměřená, žáci předkládají výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotografii, koláž), ve které musí být vyobrazen význam alespoň jednoho z deseti výrazů vyhlášených pro aktuální ročník soutěže Mezinárodní organizací Frankofonie 2019.

     Organizátoři soutěže Frankofonie 2019 pozvali na slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen žákyni Gymnáuzia Cheb Le Hoang Hoa Mai. Až zde se Mai dozvěděla, že z celkového počtu 13 prací, které byly vybrané do celostátního kola, se právě ona umístila na 2. místě!!!

     Radost z tohoto úspěchu byl násoben zajisté prostředím, ve kterém se předání cen uskutečnilo, ale také přítomností významných osobností. Toto slavnostní setkání se konalo ve středu 20. 3. 2019 v Černínském paláci, sídle MZV ČR, a to nejen za přítomnosti zástupců MZV ČR, MŠMT ČR, ale také velvyslance Francouzské republiky, p.Rolanda Galharague, a mnohých dalších ambasadorů frankofonních zemí, kteří osobně všem oceněným gratulovali.

Děkujeme učitelům, žákům za skvělou reprezentaci Gymnázia Cheb.