INOVÁTOR – týden pro střední školy ve Vida! science centre

27.08.2022

Studentům středních škol a žákům 8.–9. tříd ZŠ nabízíme v tomto týdnu vstup do expozice s 20% slevou. Zároveň bude možné si za příplatek 50 Kč na žáka objednat libovolný výukový program, z nichž doporučíme zejména Radioaktivitu kolem nás, ale i praxí prověřené a úspěšné programy jako Srdce na dlaniNa tělo nebo Únik z Matrixu.

Pro školní rok 2022/2023 představujeme množství nových výukových programů, tematickou výuku a nově také online programy, díky kterým přinesete výuku z VIDA! až do vaší třídy.

Tematická výuka

Výukové programy, které díky vyhrazení delšího času umožňující dané téma probrat mnohem podrobněji. V nabídce jsou od září do března.

Online výuka

Využití moderních technologií ve výuce je pro žáky atraktivní a umožňuje jim zapojit se do pokusů i vzdáleně.