Jak pracovat s nadanými žáky na ZŠ

02.08.2023

Video https://www.youtube.com/watch?v=ZWMH79UKb8Q 

ukazuje práci paní učitelky Aleny Novákové v 1. třídě na ZŠ Křídlovická, Brno, kde jsou ve třídě s rozšířenou výukou některých předmětů integrováni nadaní žáci. Představuje práci s cíli, uplatňování diferencovaných úloh, nabízí relaxační techniky, mindfullness. V rozhovoru krajské koordinátorky podpory nadání Dany Veselé s paní učitelkou je akcentována práce s heterogenním kolektivem a důraz na to, aby každý žák zažíval ve škole úspěch a radost z poznávání. Dalšími tématy jsou kooperativní výuka, socio-emoční prožívání nadaných žáků, role učitele i úskalí inkluzivního vzdělávání. Prostor dostávají i dva žáci z předchozí třídy paní učitelky, kteří reflektují svou zkušenost se školou a vzděláváním.

? Více o škole ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno se systematicky věnuje nadaným dětem od roku 2006. Úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, Mensou ČR a dalšími organizacemi. Školní vzdělávací program respektuje typ nadání dítěte již od raného věku. A co ve škole najdete? ? Zvídálek – pro malé předškoláky ? Klub nadaných dětí – nejenom pro nadané, ale pro všechny, které baví objevovat a zkoumat ? Širokou škálu kroužků v odpoledních hodinách ? Skupinovou práci v blocích (1 hodina týdně), která respektuje oblasti zájmů žáků ? Dělené hodiny matematiky napříč ročníky ? Třídy Brno ve spolupráci se Světem vzdělání, z. s. – rozšířená výuka v podobě kroužků začleněných přímo do výuky ? Individuální a vstřícný přístup ze strany pedagogů ? Podpora zodpovědnosti, samostatnosti a spolupráce – vzdělávání podle týdenních plánů ? Škola nabízí žákům 6.–9. ročníku kromě výuky v klasických třídách také specializovaný učební program ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Ve třídách s rozšířenou výukou je učební plán matematiky obohacen o tematické celky učiva pro víceletá gymnázia. V přírodovědných předmětech jsou zařazena praktická cvičení, laboratorní práce a experimenty.